MANDRÅPARENS HEMLIGHET

MANDRÅPARENS HEMLIGHET                SABBAT

Myren Mandråparen,ursprungligen en liten  sjö, ligger utanför Skivaryd och omges av fornlämningar från brons- och järnålder. Enligt sägnen är  det en gammal kultplats och när socknens första kyrka skulle byggas där på 1100-talet revs grundmurarna ner varje natt och platsen för kyrkbygget flyttades.

Det spökar också på Mandråparen och en guldskatt ligger gömd någonstans i dess djup.


Detta är förutsättningarna i konst- och romanprojektet Mandråparens Hemlighet vars grundstenar bygger på sägen och folktro samt på hårdrockens "heaven and hell" tema.


Romanen Mandråparens Hemlighet är under arbete. Handligen utspelar sig dels i nutid dels i dåtid. På en färd genom himmel och helvete får läsaren följa med i avslöjandet av Mandråparens Hemlighet.

Kartbilden för handlingen  stämmer överens med verklighetens kartbild över trakten och på platser centrala för handlingen är ett antal installationer  planerade. Hitintills är tre på plats.


Oden, Mandråparens väktare,2016.


Spöktimmen, 2017.


Laurentis labyrint,2019.


2016  blev filmen SABBAT,  med 

handlingen förlagd till Mandråparen, klar.